Những người hút thuốc có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 cao hơn

Chính sách vận chuyển

Bạn có trách nhiệm phải biết sản phẩm bạn đặt có được phép nhập khẩu vào quốc gia của bạn hay không.

Bạn có thể chọn vận chuyển theo dõi hoặc không theo dõi. Miễn phí vận chuyển không theo dõi đối với các đơn hàng không lớn hơn hai gói.

Chúng tôi không hoàn lại tiền cho các lô hàng chưa được kiểm tra.