Những người hút thuốc có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 cao hơn

Cách sử dụng Tabex


Cách sử dụng Tabex để bỏ thuốc lá trong 25 ngày

Tabex được dùng bằng đường uống theo lịch trình sau: Nếu kết quả không đạt yêu cầu, có thể ngừng điều trị và liệu pháp 30 ngày có thể được tiếp tục sau 2-3 tháng. Điều trị cần được áp dụng theo lịch trình sau:

  • Ngày 1 đến ngày 3: 1 viên 6 lần mỗi ngày với số lượng thuốc lá tiêu thụ giảm song song. Vào cuối ngày thứ ba, bạn sẽ uống điếu thuốc cuối cùng. 
  • Ngày 4 đến ngày 12: 1 viên mỗi 1/2 giờ. 
  • Ngày 13 đến ngày 16: 1 viên sau mỗi 3 giờ.
  • Ngày 17 đến ngày 20: 1 viên mỗi ngày.
  • Ngày 21 đến ngày 25: 1 đến 2 viên mỗi ngày.

Kế hoạch điều trị này kéo dài khoảng một tháng và có thể được lặp lại trong chu kỳ hai tháng. Các nghiên cứu cho thấy điều này hiệu quả hơn nhiều với nhiều bệnh nhân từ bỏ hút thuốc sau 60 ngày.

Nếu bạn là người nghiện thuốc lá nặng, bạn nên đặt hai gói, vì vậy nếu chu kỳ đầu tiên không thành công, bạn có thể bắt đầu ngay chu kỳ thứ hai.

Biện pháp phòng ngừa

hút thuốc có thể dẫn đến cảm giác khó chịu trong suốt quá trình sử dụng Tabex. Số lượng thuốc lá của một người hút trong 3 ngày đầu tiên phải được giảm dần. Toàn bộ quá trình cai thuốc nên diễn ra không muộn hơn ngày thứ 5 sau khi bắt đầu khóa học. 

Tìm hiểu thêm

Tabex hoạt động như thế nào bên trong bộ não của bạn? Các nghiên cứu lâm sàng về Tabex Giới thiệu về cây Laburnum 

Đừng đợi lâu nữa

Bạn sẽ không ở trên trang web này nếu bạn không có mong muốn sống một cuộc sống không khói thuốc.

Đặt hàng Tabex của bạn ngay hôm nay!