Những người hút thuốc có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 cao hơn

Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân


Bạn có thể sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình bằng cách điền vào mẫu sau.
Vui lòng viết những gì bạn muốn thay đổi vào ô bên dưới.